Företaget

Reaalprojekt är ett konsultföretag som erbjuder ingenjörstjänster inom infrastruktur & samhällsbyggnad, primärt inom Väg, VA och Byggnadsverk. Med hjälp av våra kollegor i Estland, Lettland och Litauen har vi möjlighet att utföra stora och komplexa infrastruktur projekt.

Förutom projektering så kan vi även erbjuda tjänster inom Laserscanning och Fältgeoteknik.

Internationella kollegor

Reaalprojekt startades i Estland 2001 och har växt till att vara det största konsultföretaget för ingenjörstjänster i Estland. Totalt är 150 personer anställda inom gruppen.

Reaalprojekt-gruppen består av:

  • OÜ Reaalprojekt (EST)
  • SIA Realprojekts (LV)
  • Realprojekt UAB (LT)
  • Reaalprojekt AB (SWE)
  • SIA Latvijasmernieks.lv
  • OÜ G.E.O. Grupp

Kärnvärden

UPPDRAG

Reaalprojekt’s uppdrag är att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och projektera hållbara och framtidssäkrade lösningar.

VISION

Den snabbt växande världsbefolkningen belastar den omgivande miljön alltmer. Reaalprojekts vision är att forma en hållbar framtid för våra efterkommande generationer.

AFFÄRSMODELL

Högkvalitativa konsulttjänster ligger till grund för att skapa bättre, mer hållbara samhällen.