Reaaliserar era visioner med högkvalitativa ingenjörstjänster.

Läs mer om vårt tjänsteutbud

Vårt tjänsteutbud spänner från litet till stort och från standard till komplext

Varje projekt är unikt.
Projektorganisation, sätts samman för att garantera ett prisvärt erbjudande med hög kompetents och god erfarenhet. Detta uppfyller vi genom att erbjuda en organisation bestående av erfarna uppdragsledare och teknikansvariga från Sverige, tillsammans med kompetenta kollegor från Estland, Lettland och Litauen.

I över tjugo år, har våra kollegor i Estland, Lettland & Litauen utfört mer än 1000 projekt med nöjda kunder och samarbetsparterns. I Sverige startade resan i början av 2021 och vi tänker att vi, tillsammans med våra kollegor i Baltikum, kommer ha samma fina skrivning i historieböckerna.

Läs mer under TJÄNSTER

Projektering

  • Gator, motorvägar, järnvägar, GC-vägar etc..
  • Broar, tunnlar, stödmurar etc..
  • Ledningsnät för Vatten- och Avlopp
  • Ledningssamordning
  • BIM och Modellsamordning
Läs mer om PROJEKTERING

Mätningsteknik

För att projektörer och konstruktörer skall kunna utföra sitt design- och projekteringsarbete krävs det en bra bild av den befintliga miljön, dess möjligheter och begräsningar.

Läs mer under TJÄNSTER

Fältgeoteknik

För att konstruera och bygga en hållbar, ekonomisk och säker anläggning är det nödvändigt att känna till markens beskaffenhet. Syftet med geotekniska markundersökningar är att erhålla data om marken, grundvattnet och andra underjordiska faktorer som påverkar anläggningen.

Läs mer under TJÄNSTER

Referensprojekt

Reaalprojekt har 20 års erfarenhet inom infrastrukturplanering och projektering.

Se våra REFERENSPROJEKT

Byggnadsverk

Tvärförbindelse Södertörn

Projektering

Nya Tunnelbanan – Gul linje till Arenastaden

Projektering

Förbifart Stockholm, FSE 309 – Ekerövägen

Laserscanning

Laser scanning of the Längden lighthouse in Finland

Laserscanning

Post-construction inspection of Tallinn ring road’s ecoduct using laser scanning

Vi har gedigen erfarenhet och resurser från hela Norra Europa

Den snabbt växande världsbefolkningen belastar den omgivande miljön alltmer. Vi reser mer och vi förbrukar mer rent vatten och el. Våra dagliga aktiviteter genererar allt mer föroreningar. Reaalprojekts vision är att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer.

Reaalprojekt har som uppdrag att hjälpa kunder att nå sina mål genom att designa hållbara och säkra lösningar för samhället och dess infrastruktur. Hos oss får du en erfaren och pålitlig partner.

Läs mer OM OSS