Tvärförbindelse Södertörn

Customer: Tyréns AB (Trafikverket)
Year: 2020-2022

Trafikverket planerar för en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om Stockholm. TSK20 är den delentreprenad som sträcker sig från Masmoberget i nordväst till Glömstaberget i sydöst.

Tyréns upprättar bygghandlingar för utförande- och totalentreprenader på uppdrag av trafikverket.

Reaalprojekt är underkonsult till Tyréns med roll som biträdande teknikansvarig Byggnadsverk.

Läs mer på Trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/