Projektering & Utredning

Inom Reaalprojekt så har vi gedigen erfarenhet i att driva och leda uppdrag från ax till limpa. Vi hjälper våra beställare att reaalisera idéer och tankar om en bättre infrastruktur. Våra skickliga uppdragsledare, tillsammans med sitt team, levererar rätt produkt, i rätt tid, till rätt pris oavsett projektets storlek och komplexitet.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Väg- och Gatuprojektering
  • VA-projektering
  • Projektledning
  • Markprojektering
  • Ledningssamordning
  • Projektering av Broar, Tunnlar & Stödmurar

Mätningsteknik

Projektering och byggnation av en modern livsmiljö bygger på att förankra byggnader och anläggningar till den befintliga markytan och ansluta dem till befintliga anläggningar. Syftet med geodetiska arbeten är att förse ingenjörer med källmaterial som har tillräcklig noggrannhet för projektgenomförande.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Laserscanning

Geoteknik

För att konstruera och bygga en hållbar, ekonomisk och säker anläggning är det nödvändigt att känna till markens egenskaper. Syftet med geotekniska markundersökningar är att erhålla data om mark, grundvatten och andra underjordiska faktorer som påverkar de planerade anläggningarna.

Referensprojekt

Reaalprojekt har 20 års erfarenhet inom infrastrukturplanering och projektering.

Se våra REFERENSPROJEKT

Byggnadsverk

Tvärförbindelse Södertörn

Projektering

Nya Tunnelbanan – Gul linje till Arenastaden

Projektering

Förbifart Stockholm, FSE 309 – Ekerövägen

Laserscanning

Laser scanning of the Längden lighthouse in Finland

Laserscanning

Post-construction inspection of Tallinn ring road’s ecoduct using laser scanning