Byggnadsverk

Broar och tunnlar har i århundraden underlättat för människans transporter och spelar fortfarande en större roll än vad många tror. Många av oss använder dessa praktiska transportförbindelser varje dag, vilket spar tid och pengar.

Reaalprojekt säkerställer högkvalitativa resultat för kunden i enlighet med gällande regelverk.

Vi utför tjänster inom:

  • Bro
  • Tunnel
  • Stödmurar