Väg & Mark

Förflyttning av människor och varor är avgörande i dagens värld. Detta kräver en effektiv, säker, hållbar samt miljövänlig trafikmiljö.

Reaalprojekt har stor erfarenhet av att projektera vägar, gator och torg. Vårt mål är att ta fram högkvalitativa, säkra och hållbara infrastrukturlösningar.

Vi utför:  

  • Gator, vägar och motorvägar
  • Torg och platser
  • Trafikplatser och korsningar
  • Flygplatser

Inom väg- och markprojektering utför vi även följande

  • Kostnadskalkyler
  • Mängdförteckningar med beskrivande text.
  • Överbyggnadsdimensionering
  • Trafiksimuleringar i VISSIM