Fältgeoteknik

För att konstruera och bygga en hållbar, ekonomisk och säker anläggning är det nödvändigt att känna till jordens egenskaper.

Syftet med geotekniska markundersökningar är att erhålla egenskaper om mark, grundvatten och andra underjordiska faktorer som påverkar anläggningen.

Reaalprojekt utför fältgeotekniska markundersökningar för anläggande eller renovering av vägar, järnvägar och byggnader.

Hård- och Mjukvara

För geotekniska markundersökningar använder vi modern utrustning och metoder för fältundersökningar:

  • Geotekniska maskiner Geomachine GM 65 GTT och Geomachine GM 100 GT och en URB2A2 borrigg
  • borrutrustning för olika typer av borrning (vrid- och kärnborrning, skruvborrning, friktionsborrning) och jordprovtagningsutrustning för olika typer av penetrationstester (DPSH-A, CPTU och DPL)
  • Garmin och Trimble GPS -enheter för att ställa in mätpunkter och en Topcon för mätning av höjd
  • Civil 3D kombinerat med AutoCAD för bearbetning av undersökningsdata.