Laserscanning

I samband med den snabba utvecklingen av BIM-tekniken inom infrastruktur har behovet av 3D-mätning också ökat snabbt. Vi finner att den mest effektiva tekniken för detta är laserscanning.

Vårt mål är att leverera laserscannings med erforderlig noggrannhet och med tillräcklig information för respektive användningsområde. Vi tror att fördelarna med laserscanningsmetoden maximeras genom att arbeta nära med kunden för att ta reda på projektets exakta behov och sedan hitta lösningar som är skräddarsydda för kunden. 

Snabb mätning och anpassad utdata

Laserscanning möjliggör snabb insamling av en stor mängd exakt 3D-information från projektplatsen och dess omgivning. Som ett resultat av undersökningen får vi en datauppsättning med 3D-punkter, av vilka vi sammanställer en 3D-modell för att generera sektioner, planer, mm.

Moderna verktyg

Reaalprojekt använder en Leica ScanStation P20 för att utföra 3D-mätning, vilket möjliggör snabba och mycket exakta mätningar. Enheten innehåller också en digitalkamera som gör att färginformation (RGB) kan läggas till i punktmolnet.

Vi använder modern programvara som Leica Cyclone, Autodesk Revit, Autodesk Recap, AutoCAD Civil 3D mfl för punktmolnbearbetning och modellering.

Vi har stor erfarenhet inom följande områden:

  • Renovering av byggnader
  • Kontrollmätning av nya byggnader och anläggningar
  • Kulturellt arv
  • Infrastruktur (broar, tunnlar och kanaler mm)