Geoteknik

För att konstruera och bygga en hållbar, ekonomisk och säker anläggning är det nödvändigt att känna till markens egenskaper. Syftet med geotekniska markundersökningar är att erhålla data om mark, grundvatten och andra underjordiska faktorer som påverkar de planerade anläggningarna.