Förbifart Stockholm, FSE 309 – Ekerövägen

Customer: Tyrens AB (Züblin Scandinavia AB)
Year: 2019-2021

Utöver att Ekerövägen breddas med ett körfält i riktning mot Ekerö kompletteras Lindö tunnel med ytterligare ett tunnelrör för trafiken mot Ekerö. På sträckan kommer det även att byggas två nya trafikplatser, en i höjd med Edeby för trafik som ska åka söderut eller kommer söderifrån i Förbifart Stockholms tunnel och en i höjd med Tillflykten för trafik som ska norrut eller kommer norrifrån. Trafikplatserna ansluter till Ekerövägen i två stycken cirkulationsplatser.

Züblin  utför uppdraget som totalentreprenör. Tyrens bistår Züblin med en projekteringsorganisation, där Reaalprojekt ingår med rollen teknikansvarig Väg.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/ekero/Vag-261-Ekerovagen-/sahar-bygger-vi-om-ekerovagen/