Förbifart Stockholm, FSE 309 – Ekerövägen

Customer: Tyrens AB (Züblin Scandinavia AB)
Year: 2019-2021

Inom projekt Förbifart Stockholm upprustas den befintliga Ekerövägen.

Utöver att Ekerövägen breddas med ett körfält i riktning mot Ekerö kompletteras Lindö tunnel med ytterligare ett tunnelrör för trafiken mot Ekerö. På sträckan kommer det även att byggas två nya trafikplatser: en i höjd med Edeby för trafik som ska åka söderut eller kommer söderifrån i Förbifart Stockholms tunnel och en i höjd med Tillflykten för trafik som ska norrut eller kommer norrifrån. Trafikplatserna ansluter till Ekerövägen i två cirkulationsplatser.

Tyrens projekterar bygg- och arbetshandlingar på uppdrag av Zublin.

Reaalprojekt är underkonsult åt Tyréns med rollen som teknikansvarig Väg.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/e4-forbifart-stockholm/vastra-e4-forbifart-stockholm/