Väg 27, delen förbi Backaryd till Hallabro

Customer: COMSA Sverige AB
Year: 2021-2022

För entreprenörens anbud beräknades mängder, samt att projektering utfördes av alternativa lösningar.

Entreprenaden innehåller totalt 7km väg 27 i ny sträckning, nya anslutningar av lokalvägar samt två nya busshållplatslägen. Fyra broar och faunapassager ingick även in entreprenaden.

Utifrån det i förfrågningsunderlaget tillhandahållna digitala materialet togs, med projekteringsverktyget Civil 3D, anläggningsmodeller fram för samtliga vägar. Alla ingående element i våra egentillverkade normalsektioner, i Civil 3D kallade assemblies, har kodats enligt AMA. Detta medför att man på ett enkelt och kvalitetssäkrat sätt får fram mängdrapporter för anläggningarna. Allt grupperat efter AMA-kod.

Reaalprojekt ansvarade för teknikområdena Väg samt Vatten och Avlopp, med teknikansvariga och projektörer.

Läs mer på Trafikverkets hemsida:https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-blekinge-lan/vag-27-backarydhallabro-motesfri-vag-i-ny-strackning/