SCN – Värmdövägen, etapp 2

Customer: Skanska Sverige AB
Year: 2021-2023

Inom ramen för Södra Centrala Nacka kommer dagens, motorvägsliknande, Värmdövägen byggas om till en grön stadsgata med parallella gång och cykelbanor tillsammans med torgytor och busshållplatser. Utöver själva gatans ombyggnation så framtidssäkras infrastrukturen för Nackaborna genom att det i gatan dras nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering.

Etappen 2 är ca 1km lång och sträcker sig från strax väster om Finntorp till Järlaledens planskilda korsning med Värmdövägen.

Södra Centrala Nacka är en samverkansentreprenad mellan Skanska och Nacka kommun.

Reaalprojekt ansvarar för teknikområdena Gata och Ledningssamordning.

Läs mer på Nackas hemsida: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/varmdovagen/