VA-projektering Oskarsström

Customer: Laholmsbuktens VA (Sigma Civil)
Year: 2022-2023

Befintliga spillvattenledningar under Nissan ska bytas ut. Ny tryckspillsledning ska förläggas i ledningskulvert som hängs in i befintlig bro. Tryckspillsledningen avslutas i en prefabricerad pumpstation.

På befintlig bro hänger redan idag en ledningskulvert som behöver monteras ned och ny ledningkulvert behöver breddas för att inrymma ny tryckspillledning, tomrör samt kablar för styrning av installationer i pumpstation.

Sigma Civil projekterar bygg- och arbetshandlingar för VA.
Reaalprojekt bistår med projektering av ny ledningskulvert som hängs in i bron.