Anställda

Ledningsgrupp

Björn Auvinen

VD & Projektledare
+46 72 972 60 10

Dan Olsson

Kvalitetsansvarig & Projektledare
+46 72 972 60 20

Tobias Johansson

Ekonomiansvarig & Projektledare

Gata och Väg

Viktors Žilinskis

Project Manager

Dan Olsson

Kvalitetsansvarig & Projektledare
+46 72 972 60 20

Anläggningskonstruktion

Tobias Johansson

Ekonomiansvarig & Projektledare

Vatten och Avlopp

Björn Auvinen

VD & Projektledare
+46 72 972 60 10